Responsabilitate sociala

Medicode SRL sprijnă in mod constant activitatea mai multor organizaţii civile, contribuind astfel la dezvoltarea societăţii şi la diminuarea inechităţilor sociale.

Organizaţii şi proiecte sprijinite:

  • Fundaţia Sf. Francisc - ajutorarea copiilor orfani şi săraci
  • Organizaţia Caritas - îngrijire la domiciliu şi sprijinirea persoanelor vârstnice
  • Fundaţia Sf. Blasius - cursuri postuniversitare pentru medici, îngrijirea persoanelor vârstnice
  • Asociaţia Studenţilor de Medicină - conferinţă medicală studenţească
  • Fundaţia Sf. Gellért - ajutorarea copiilor cu dizabilităţi
  • Biserica Romano-Catolică - îmbunătăţirea relaţiei dintre tinerii căsătoriţi (Marriage encounter)
  • Sprijin material pentru persoane cu boli grave (Lant uman pentru Raluca)